Tjenester – Byggelånskontroll

I en del tilfeller ønsker banker og kredittinstitusjoner en kontroll og kvalitetssikring av deres engasjementer knyttet til finansiering av bygging og rehabilitering av eiendommer.

Tjenesten utføres for både private og kommersielle prosjekter.