Tjenester –
Overtagelser / Ferdigbefaring

Vi ser stadig oftere at entreprenører og utbyggere ønsker en uavhengig fagperson tilstede ved overtagelser og ferdigbefaring.

Med erfaring fra nærmere 500 leilighetsoverleveringer og overlevering av mange tusen kvm store kontor- og næringslokaler har vi den kompetanse som kreves i denne type arbeid.