Tjenester – Konseptutvikling

Gjennom konseptutvikling skjer kanskje den viktigste delen av verdiskapningen. I denne fasen skal det også avklares hvem vi bygger for, hva kundene helst vil ha og hvordan vi skal formidle dette budskapet.

For å lykkes i et normalmarked er det avgjørende at markedsførings-elementene treffer målgruppen, både i form, farge og teknologi.

Det enkle er ofte bra – men ikke alltid!