Tjenester – Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse enten i delprosjekter eller i en overordnet rolle som ofte har en koordinerende funksjon mellom produksjonsleddet og design- og utviklingsleddet.

Vi har erfaring fra prosjektledelse i større offentlige bygg. Et eksempel er NAV’s hovedkontor i Telemark.

Vi tar prosjektlederansvar i Due Diligence Prosesser, herunder tekniske-, økonomiske- og juridiske prosesser.