Tjenester – Byggherreombud

Denne rollen har ProVerdi ofte der byggherren ikke er profesjonell eller har en noe mer perifer tilnærming til prosjektet.

Som byggherreombud kjøres byggherremøter som sikrer at kvalitet, økonomi og tidsrammer overholdes.

Vi har erfaring i denne rollen i alt fra mindre eneboliger til større næringsbygg.