Tjenester – Rådgivning

ProVerdi tilbyr våre oppdragsgivere rådgivning innen kjøp, salg og utleie av boliger.

ProVerdi takserer og verdivurderer boliger og næringseiendommer.

Vi tilbyr rådgivning i alle faser av transaksjonskjeden. Vi er med fra A til Å – fra akkvisisjon via bud, forhandling, avtaleinngåelse, konseptutvikling, gjennomføring av salg til overlevering.